avís legal | Deltaic
du
1 noche au

avís legal

El present avís legal (en endavant, l’ « Avís Legal ») regula l’ús del lloc web www.deltaic.eco propietat de GRASSBLADE S.L.

dades identificatives.
En compliment de l’artIcle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de « Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) » a continuació es detallen les dades identificatives de la entitat GRASSBLADE, S.L.:

Raó social
  GRASSBLADE, S.L.
N.I.F.
  B-25.833.245
Adreça
  c/ Vallcalent nº1 7-B C.P.25006 Lleida
Telèfon
  97.328.01.98
Correu electrònic
  info@deltaic.eco

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 1.521, Foli 133, Fulla L-30.751, Inscripció 1ª.

finalitat de la pàgina web.
Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, aixó com la relació entre el lloc web i els seus usuaris.

preus i condicions.
Segons les característiques de l’allotjament contractat, els serveis sol·licitats i/o els productes adquirits a la ecobotiga.

legislació.
Amb caràcter general les relacions entre GRASSBLADE, S.L. i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ús i accés d’usuaris.
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb GRASSBLADE, S.L. o qualsevol de les seves delegacions.

propietat intelectual i industrial.
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis son titularitat de GRASSBLADE, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra actividad que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni que fos citant les fonts, excepte que hi hagi consentiment per escrit de GRASSBLADE, S.L.

contingut de la web i enllaços.
GRASSBLADE, S.L. es reserva el dret a actualizar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web poguent inclús limitar o no permetre l’accés a l’esmentada informació a certs usuaris.

GRASSBLADE, S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços desde qualsevol pàgina web propietat de GRASSBLADE, S.L..

La presència d’enllaços a les pàgines web de GRASSBLADE, S.L. tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggerència, invitació o recomanació sobre les mateixes.

X